iPod touch 7

Chọn phiên bản cho iPod touch 7

cũng là iPod9,1
Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
15.8.2
19H384
Còn sign
05/03/2024 5.01 GB
15.8.1
19H380
Khóa sign
22/01/2024 5.01 GB
15.8
19H370
Khóa sign
25/10/2023 5.02 GB
15.7.9
19H365
Khóa sign
11/09/2023 5.01 GB
15.7.8
19H364
Khóa sign
24/07/2023 5.01 GB
15.7.7
19H357
Khóa sign
21/06/2023 5.01 GB
15.7.6
19H349
Khóa sign
18/05/2023 5.01 GB
15.7.5
19H332
Khóa sign
10/04/2023 5.01 GB
15.7.4
19H321
Khóa sign
27/03/2023 5.01 GB
15.7.3
19H307
Khóa sign
23/01/2023 5.01 GB
15.7.2
19H218
Khóa sign
13/12/2022 5.02 GB
15.7.1
19H117
Khóa sign
27/10/2022 5.01 GB
15.7
19H12
Khóa sign
12/09/2022 5.02 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17/08/2022 5.01 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20/07/2022 5.01 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16/05/2022 5.02 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31/03/2022 5.01 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14/03/2022 5.01 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10/02/2022 5.20 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26/01/2022 5.20 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12/01/2022 5.20 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13/12/2021 5.20 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25/10/2021 5.20 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11/10/2021 5.16 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01/10/2021 5.16 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20/09/2021 5.16 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13/09/2021 4.55 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26/07/2021 4.54 GB
14.7
18G69
Khóa sign
19/07/2021 4.54 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24/05/2021 4.53 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03/05/2021 4.51 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26/04/2021 4.51 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26/03/2021 4.43 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08/03/2021 4.43 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26/01/2021 4.43 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14/12/2020 4.41 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05/11/2020 4.35 GB
14.1
18A8395
Khóa sign
20/10/2020 4.26 GB
14.0.1
18A393
Khóa sign
24/09/2020 4.26 GB
14.0
18A373
Khóa sign
16/09/2020 4.26 GB
13.7
17H35
Khóa sign
01/09/2020 3.53 GB
13.6.1
17G80
Khóa sign
12/08/2020 3.53 GB
13.6
17G68
Khóa sign
15/07/2020 3.53 GB
13.5.1
17F80
Khóa sign
01/06/2020 3.52 GB
13.5
17F75
Khóa sign
20/05/2020 3.52 GB
13.4.1
17E262
Khóa sign
07/04/2020 3.51 GB
13.4
17E255
Khóa sign
24/03/2020 3.51 GB
13.3.1
17D50
Khóa sign
28/01/2020 3.48 GB
13.3
17C54
Khóa sign
10/12/2019 3.49 GB
13.2.3
17B111
Khóa sign
18/11/2019 3.47 GB
13.2.2
17B102
Khóa sign
07/11/2019 3.47 GB
13.2
17B84
Khóa sign
28/10/2019 3.47 GB
13.1.3
17A878
Khóa sign
15/10/2019 3.40 GB
13.1.2
17A860
Khóa sign
30/09/2019 3.40 GB
13.1.1
17A854
Khóa sign
27/09/2019 3.40 GB
13.1
17A844
Khóa sign
24/09/2019 3.40 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26/08/2019 2.87 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22/07/2019 2.87 GB
12.3.1
16F8202
Khóa sign
29/05/2019 2.87 GB