Chọn phiên bản cho iPod touch 7

cũng là iPod9,1

Phiên bản Trạng thái Sign Ngày phát hành Dung lượng
15.8
19H370
Còn sign
25-10-2023 4.68 GB
15.7.9
19H365
Khóa sign
11-09-2023 4.67 GB
15.7.8
19H364
Khóa sign
24-07-2023 4.67 GB
15.7.7
19H357
Khóa sign
21-06-2023 4.67 GB
15.7.6
19H349
Khóa sign
18-05-2023 4.67 GB
15.7.5
19H332
Khóa sign
10-04-2023 4.67 GB
15.7.4
19H321
Khóa sign
27-03-2023 4.67 GB
15.7.3
19H307
Khóa sign
23-01-2023 4.67 GB
15.7.2
19H218
Khóa sign
13-12-2022 4.68 GB
15.7.1
19H117
Khóa sign
27-10-2022 4.67 GB
15.7
19H12
Khóa sign
12-09-2022 4.68 GB
15.6.1
19G82
Khóa sign
17-08-2022 4.67 GB
15.6
19G71
Khóa sign
20-07-2022 4.67 GB
15.5
19F77
Khóa sign
16-05-2022 4.68 GB
15.4.1
19E258
Khóa sign
31-03-2022 4.67 GB
15.4
19E241
Khóa sign
14-03-2022 4.67 GB
15.3.1
19D52
Khóa sign
10-02-2022 4.85 GB
15.3
19D50
Khóa sign
26-01-2022 4.85 GB
15.2.1
19C63
Khóa sign
12-01-2022 4.84 GB
15.2
19C56
Khóa sign
13-12-2021 4.84 GB
15.1
19B74
Khóa sign
25-10-2021 4.84 GB
15.0.2
19A404
Khóa sign
11-10-2021 4.81 GB
15.0.1
19A348
Khóa sign
01-10-2021 4.81 GB
15.0
19A346
Khóa sign
20-09-2021 4.81 GB
14.8
18H17
Khóa sign
13-09-2021 4.23 GB
14.7.1
18G82
Khóa sign
26-07-2021 4.23 GB
14.7
18G69
Khóa sign
19-07-2021 4.23 GB
14.6
18F72
Khóa sign
24-05-2021 4.22 GB
14.5.1
18E212
Khóa sign
03-05-2021 4.20 GB
14.5
18E199
Khóa sign
26-04-2021 4.20 GB
14.4.2
18D70
Khóa sign
26-03-2021 4.13 GB
14.4.1
18D61
Khóa sign
08-03-2021 4.12 GB
14.4
18D52
Khóa sign
26-01-2021 4.12 GB
14.3
18C66
Khóa sign
14-12-2020 4.11 GB
14.2
18B92
Khóa sign
05-11-2020 4.05 GB
14.1
18A8395
Khóa sign
20-10-2020 3.97 GB
14.0.1
18A393
Khóa sign
24-09-2020 3.97 GB
14.0
18A373
Khóa sign
16-09-2020 3.97 GB
13.7
17H35
Khóa sign
01-09-2020 3.29 GB
13.6.1
17G80
Khóa sign
12-08-2020 3.28 GB
13.6
17G68
Khóa sign
15-07-2020 3.28 GB
13.5.1
17F80
Khóa sign
01-06-2020 3.28 GB
13.5
17F75
Khóa sign
20-05-2020 3.28 GB
13.4.1
17E262
Khóa sign
07-04-2020 3.27 GB
13.4
17E255
Khóa sign
24-03-2020 3.27 GB
13.3.1
17D50
Khóa sign
28-01-2020 3.24 GB
13.3
17C54
Khóa sign
10-12-2019 3.25 GB
13.2.3
17B111
Khóa sign
18-11-2019 3.23 GB
13.2.2
17B102
Khóa sign
07-11-2019 3.23 GB
13.2
17B84
Khóa sign
28-10-2019 3.23 GB
13.1.3
17A878
Khóa sign
15-10-2019 3.17 GB
13.1.2
17A860
Khóa sign
30-09-2019 3.17 GB
13.1.1
17A854
Khóa sign
27-09-2019 3.17 GB
13.1
17A844
Khóa sign
24-09-2019 3.17 GB
12.4.1
16G102
Khóa sign
26-08-2019 2.68 GB
12.4
16G77
Khóa sign
22-07-2019 2.67 GB
12.3.1
16F8202
Khóa sign
29-05-2019 2.67 GB